جزیره دومینیکا در راستای اصول پایداری زیست محیطی

آیا می دانستید دومینیکا در سال 2017 به عنوان اولین مکان پیشرو در جهان در زمینه پایداری و تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی و نخستین کشور ضد طوفان دنیا شناخته شد.

هتل ها، ساخت و سازها، تفریگاه ها همه مطابق با معیارهای دوستدار محیط زیست و پایداری ساخته می شوند و همچنین تا سطوح پایین تر استفاده از پلاستیک در فروشگاه ها ممنوع می باشد.

با وجود طوفان ها و باران های شدید معمول در ماه های جولای تا نوامبر به دلیل گرمای تدریجی اقیانوس اطلس و قرارگیری در کمربند طوفان خیز دنیا، جزیره دومینیکا در راستای سازگاری با طبیعت گام برداشته است. طوفان های سهمگینی که هرچند سال یکبار آسیب زیادی به ساخت و سازها و طبیعت جزیره می زنند، مسئولین و مهندسان را واداشته تا ساختمان هایی ضد طوفان بسازند و اقتصاد جزیره را نه تنها مبتنی بر میوه ها و محصولات کشاورزی بلکه توریسم و کشاورزی بنا کنند.